FFAS8603 000500 BF0 Product image
FFAS8603 000500 BF0 Product image

SenseFlow Concealed Sensor Toilet Flush Valve (DC)

Model No.: FFAS8603-000500BC0
Product Type Sensor Flush Valves
Color Chrome
Finish Chrome
Installation Wall Mount
Mono/Mixer Mono